Breaking News op uw school?

Breaking News is een tweedaags, multimediaal onderwijsproject over mondiaal burgerschap voor MBO, HAVO en VWO. Het project is helemaal van deze tijd: digitaal onderwijs met behulp van nieuwe media en communicatiemiddelen. Interactie, samenwerking en competitie staan centraal. Leerlingen worden uitgedaagd om actief kennis te vergaren, hun bevindingen overtuigend te presenteren en creatief campagne te voeren. Het project kost scholen weinig voorbereiding. Het wordt compleet georganiseerd en alle apparatuur en materialen worden meegenomen. Enthousiaste studenten begeleiden de leerlingen bij hun opdrachten. Het project heeft een stevige inhoudelijke component, zodat het als effectieve lesuren kan worden verantwoord en perfect past in een projectweek . 

Wilt u meer weten over het Breaking News-project?
Bekijk de informatiebrochure
Mail naar Breaking News
Of bel met: Geert Brugmans (06-41363791)

Neemt u deel aan het Breaking News-project?
Download de docentenhandleiding
Log hiernaast in om de projectgegevens in te voeren